Декларация за поверителност и Конфиденциалност

Във връзка с "Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/" (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни) имате право да изискате достъп до Вашите данни, съхранявани от нас; право да искате тяхното коригиране или изтриване; право на преносимост на данните Ви и всички други, за които може да откриете информация в чл.13 от Общия регламент за защита на личните данни. С използването на уеб сайта под каквато и да било форма давате изрично съгласие Вашите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от нас във връзка с изпълнение на поръчка или маркетингови цели, както и от куриерските фирми във връзка с логистична доставка и заплащане на поръчаните продукти. ВЕРА ИТАЛИАНА ЕООД събира само и единствено нужната информация за обработка на поръчки или абонамент - разбира се това са Вашето име, телефон, e-mail (ако желаете да го предоставите с цел получаване на маркетниг съобщения) както и посочен от Вас офис на куриер или адрес за доставка. Това са само и единствено данни с цел обработка и изпълнение на направена поръчка. По никакъв начин не предоставяме тази информация на други лица, освен на логистичните фирми (www.speedy.bg и www.econt.com) с цел само и единствено доставка на пратката. Предоставяме възможност за абониране чрез email (по Ваше желание) за информация за нови продукти, намаления и индивидуални предложения, като във всеки един момент може да се откажете от получаването им като се свържете с нас или като натиснете еднократно бутон за отписване, който е наличен във всеки един email, който ще получите от нас (освен съобщения, свързани с приета поръчка, т.н. транзакционен email). Данните се съхраняват за срок от 5 години при изпълнена поръчка, а при неизпълнена поръчка се изтриват възможно най-скоро. При абониране за известия от нас Вашият e-mail адрес се съхранява за период, който Вие избирате - по всяко време може да изтриете данните чрез автоматизирано отписване посредством еднократно натискане на бутон за отписване. VERA.bg използва Google Analytics и Facebook Pixel, услуги за уеб анализ, предоставяни от Google Inc. и Facebook Inc., с цел да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics и Facebook използва бисквитки — текстови файлове, които се съхраняват във Вашия компютър.

По всяко време може да поискате да премахнем всички Ваши данни, които съхраняваме, с изключение на извършените финансови транзакции (5 години според Наредба № Н-18 от 13.12.2006г.), данни за доставка, гаранция или други условия, които сме длъжни да съхраним по различни закони за различни срокове.

Във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 Ви уведомяваме, че преди и след влизането му в сила няма разлика в сключените договори между страните, общите ни условия (освен в частта, касаеща самият регламент) са същите и Вашите права остават реално непроменени - имате пълен контрол над данните. Не събираме различна информация и не предоставяме различни методи за контрол на данните, които имаме за Вас - по всяко време може да изискате да изтрием Вашите данни (като прекратите абонамент или ни уведомите по посочените начини) или да ги редактираме, както винаги до сега.

Защита, обработка, редакция и изтриване на данни

Вашите данни (име, телефон, email) са защитени посредством AES-256 алгоритъм и използва запазване на формата (FPE - Format-Preserving Encryption, NIST SP 800-38G стандарт). Обработват се само от конкретни назначени лица с права за работа с лични данни, посредством защитена работна среда. След получаване на искане за редакция същите се нанасят в най-кратък срок. При постъпване за желание за изтриване на данни същите се унищожават в рамките на до 20 минути в работно време, посредством директно изтриване в базата данни, като същите не се пазят в архивни копия или на други места. При извършени финансови транзакции сме длъжни да пазим документите за срок, определен от ТЗ. Запазваме данните за срок от 5 години, във връзка с предявяване на гаранция, искане за обезщетения или други случаи, в които данните могат да се използват.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Предоставяме образец за съгласие във връзка с обработка или доставка на поръчка или абониране за известие по e-mail. Ако не се съгласявате с нея за жалост няма как да обработим поръчка или абонамент. В този случай Ви молим да не използвате сайта под каквато и да била форма.
"Давам изрично съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от ВЕРА ИТАЛИАНА ЕООД във връзка с обработка и изпълнение на направена поръчка или абонамент, да бъдат предоставени на логистични партньори, избрани от мен - “Спиди” АД или “Еконт Експрес” ООД. Запознат съм с характера на предоставяне на данните, както и с пълните последиците от предоставянето им. Запознат съм с моите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Предоставям данните доброволно. Съгласен съм ВЕРА ИТАЛИАНА ЕООД да обработи и изпълни моята поръчка или желание за абонамент за известия по e-mail, като съм уведомен, че мога да прекратя същия по всяко време чрез натискане на бутон отписване."

Получавай известия за намаления и нови продукти!

Въведете Вашия e-mail адрес: